• Развитие чрез задвижвания

  Ако трябва да обобщим Danfoss Drives с една дума, то тя би била „страст“. Развиваме се благодарение на задвижванията и нашата страст е да осигурим конкурентоспособност в ключови приложения в множество области на промишлеността. Тази ни страст се вижда ясно в много области от нашия бизнес.

  Живеем благодарение на задвижвания. Уникалността на Danfoss Drives се изразява в това, че сме 100% фокусирани върху разработването, производството и доставянето на AC задвижвания. Висококачествените, оптимизирани за конкретни приложения продукти от нашето портфолио осигуряват максимална производителност на процеса, пестят енергия и намаляват до минимум вредните емисии.

  Ние сме вашият партньор за AC задвижвания, който споделя вашите цели и изгражда бизнеса си върху взаимното доверие и уважение. В днешния динамичен свят ние поставяме най-голям акцент върху скоростта и гъвкавостта във всички области на нашите операции.

  Страстта е в нашата култура – за всички наши хора. Вследствие на успешното сливане на двата гиганта в промишлеността на задвижванията – Danfoss and Vacon – ви предлагаме 68 години комбиниран опит и 5000 души, специализирани в управлението на електродвигатели, свързани със всички промишлености и приложения по целия свят. Нашите производствени и R&D единици са разположени в Китай, Дания, Финландия, Германия, Индия, Италия и САЩ. А благодарение на над 1000 инженери-изследователи и разработчици ние определяме тенденциите в технологиите; в състояние сме да разширяваме границите на иновациите, за да подсилим конкурентоспособността на клиентите си и да осигурим бъдеще, в което да постигаме повече резултати с по-малко усилия.

  Страстта ни се изразява също и в желанието да ви помогнем да извлечете максимума от своите приложения, като ви осигурим услуги с ефективен експлоатационен цикъл. С разположените в ключови региони развойни и експертни центрове, продажбени фирми и сервизни центрове в над 50 държави и общо присъствие в над 100 държави, Danfoss Drives без съмнение има както глобално, така и локално професионално присъствие. Целим се да изпълним и дори да надхвърлим изискванията на клиентите си, като им предлагаме още по-тясно сътрудничество и съвършенство в услугите и правим всичко възможно продуктите ни да са лесно достъпни и с минимална нужда от поддръжка.

  Страст към бъдещето. В Danfoss Drives успяваме да разпознаем и да се възползваме от мегатенденциите, развиващи днешния ни свят. Иновативни технологии, които се борят с климатичните промени, спомагат да се справим с бързата урбанизация и осигуряват успешно и устойчиво управление на водите и отпадните води, са топ приоритет на нашия дневен ред.

  Нашата задълбочена експертиза е в полза също и на промишленостите, опериращи в тежки среди. Здравите AC задвижвания, конструирани за работа в тежки условия, имат значително по-дълъг и безпроблемен експлоатационен живот. Те осигуряват надеждна работа в редица приложения и оптимизират процесите в промишленостите в условия екстремни температури, прах и влага, като например минодобива, целулозно-хартиената промишленост и морската и офшорна индустрии. 

  През 2025 г. очакваме повече от 5 милиарда души (над 50% от очакваното световно население) да се възползват директно или косвено от генерираните от Danfoss Drives ползи в бита си. А монтираната база от задвижвания ще спомогне годишно да се пести еквивалентът на 60 часа от глобалния разход на енергия. Искрено вярваме, че задвижванията ще осигурят по-добро бъдеще. И по-важното – по-доброто бъдеще може и ще бъде доведено от Danfoss Drives.

  По какво се различава Danfoss Drives останалите производители на задвижвания?

  Един конкретен пример за разликите между нас и конкурентите ни е, че осигуряваме взаимна независимост на електродвигателите и системите. Danfoss Drives не зависят от системите за управление и технологията на електродвигателите. Тази свобода позволява да изберете най-подходящия за вашето приложение електродвигател, с желаната технология и от предпочитания производител, за да си гарантирате топ производителност и оптимизирано потребление на енергия. Правилно избраното задвижване и оптимизирането на цялата ви система генерира потенциал за пестене на енергия до 60%.

  С помощта на функцията за автоматична адаптация на електродвигателя AC задвижванията на Danfoss могат за по-малко от три секунди да се конфигурират за управление на работата на всеки стандартен асинхронен (IM) електродвигател, електродвигател с постоянен магнит (PM) или синхронен индукторен двигател. Автоматичната адаптация към мотора може да се използва и когато електродвигателят е в покой. А тъй като не създава въртящ момент към вала, може да се реализира и на електромотор, който вече е монтиран.

  Когато всички електродвигатели се управляват от едно и също задвижване, операторите могат да използват единен потребителски и системен интерфейс, едни и същи разширения и една и съща доказана, надеждна технология за целия мощностен диапазон. По този начин се спестява време за пускане в действие и разходи за обучение, улеснява се поддръжката и се намалява до минимум нуждата от запасни резервни части. 

  Научете повече за взаимната независимост на електродвигателя и системата, като изгледате това видео.
 • Да осигурим по-устойчив свят и бит

  AC задвижването е устройство, което служи за управляване на скоростта на даден електродвигател с цел: 

  • по-добро управление на процеси
  • намаляване на потреблението на енергия и ефективно генериране на енергия
  • намаляване на механичното напрежение върху приложенията за управление на електродвигатели
  • оптимизиране на експлоатацията на различни приложения, използващи електродвигатели
  Задвижванията могат да се използват също така и за преобразуване на енергия от естествени и подновими източници като слънцето, вятъра и вълните, както и за преноса на тази енергия към електрическата мрежа или използването ѝ за местно консумиране. В хибридните технологии AC задвижванията се използват за комбиниране на конвенционални енергийни източници и енергохранилища за създаване на тотални решения за управление на енергия.

   

  AC задвижванията са известни под редица други имена: задвижване с регулируема скорост, задвижване с регулируема честота, задвижване с променлива честота, задвижване с променлива скорост, честотен преобразувател, инвертор, мощностен преобразувател и др.

  Знаете ли, че?

  • Развиващите се икономики допринасят за увеличението на потреблението на енергия
  • 20% от световното потребление на енергия е за електроенергия
  • 40% от електроенергията се използва от електродвигатели
  • 75% AC задвижванията се използват при помпи и вентилатори
  • Глобалното потребление на електроенергия може да се намали до 10%, ако AC задвижванията се използват във всички подходящи приложения
  Нуждата от съхраняване на енергия с цел предпазване на околната среда е ключов мотив за разработването на устройства за управление на скоростта, а AC задвижванията осигуряват оптимален метод за управление на скоростта на електродвигателите съобразно потребността от натоварване. Дори малките промени в скоростта на електродвигателите може да произведе големи промени в потреблението на енергия. 
   
  AC задвижванията са добре скрити, но въпреки това играят важна и много необходима роля в модерния бит, като правят света и условията на живот по-устойчиви.

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора