• Развитие чрез задвижвания

  Ако трябва да обобщим Danfoss Drives с една дума, то тя би била „страст“. Развиваме се благодарение на задвижванията и нашата страст е да осигурим конкурентоспособност в ключови приложения в множество области на промишлеността. Тази ни страст се вижда ясно в много области от нашия бизнес.

  Живеем благодарение на задвижвания. Уникалността на Danfoss Drives се изразява в това, че сме 100% фокусирани върху разработването, производството и доставянето на AC задвижвания. Висококачествените, оптимизирани за конкретни приложения продукти от нашето портфолио осигуряват максимална производителност на процеса, пестят енергия и намаляват до минимум вредните емисии.

  Ние сме вашият партньор за AC задвижвания, който споделя вашите цели и изгражда бизнеса си върху взаимното доверие и уважение. В днешния динамичен свят ние поставяме най-голям акцент върху скоростта и гъвкавостта във всички области на нашите операции.

  Страстта е в нашата култура – за всички наши хора. Вследствие на успешното сливане на двата гиганта в промишлеността на задвижванията – Danfoss and Vacon – ви предлагаме 68 години комбиниран опит и 5000 души, специализирани в управлението на електродвигатели, свързани със всички промишлености и приложения по целия свят. Нашите производствени и R&D единици са разположени в Китай, Дания, Финландия, Германия, Индия, Италия и САЩ. А благодарение на над 1000 инженери-изследователи и разработчици ние определяме тенденциите в технологиите; в състояние сме да разширяваме границите на иновациите, за да подсилим конкурентоспособността на клиентите си и да осигурим бъдеще, в което да постигаме повече резултати с по-малко усилия.

  Страстта ни се изразява също и в желанието да ви помогнем да извлечете максимума от своите приложения, като ви осигурим услуги с ефективен експлоатационен цикъл. С разположените в ключови региони развойни и експертни центрове, продажбени фирми и сервизни центрове в над 50 държави и общо присъствие в над 100 държави, Danfoss Drives без съмнение има както глобално, така и локално професионално присъствие. Целим се да изпълним и дори да надхвърлим изискванията на клиентите си, като им предлагаме още по-тясно сътрудничество и съвършенство в услугите и правим всичко възможно продуктите ни да са лесно достъпни и с минимална нужда от поддръжка.

  Страст към бъдещето. В Danfoss Drives успяваме да разпознаем и да се възползваме от мегатенденциите, развиващи днешния ни свят. Иновативни технологии, които се борят с климатичните промени, спомагат да се справим с бързата урбанизация и осигуряват успешно и устойчиво управление на водите и отпадните води, са топ приоритет на нашия дневен ред.

  Нашата задълбочена експертиза е в полза също и на промишленостите, опериращи в тежки среди. Здравите AC задвижвания, конструирани за работа в тежки условия, имат значително по-дълъг и безпроблемен експлоатационен живот. Те осигуряват надеждна работа в редица приложения и оптимизират процесите в промишленостите в условия екстремни температури, прах и влага, като например минодобива, целулозно-хартиената промишленост и морската и офшорна индустрии. 

  През 2025 г. очакваме повече от 5 милиарда души (над 50% от очакваното световно население) да се възползват директно или косвено от генерираните от Danfoss Drives ползи в бита си. А монтираната база от задвижвания ще спомогне годишно да се пести еквивалентът на 60 часа от глобалния разход на енергия. Искрено вярваме, че задвижванията ще осигурят по-добро бъдеще. И по-важното – по-доброто бъдеще може и ще бъде доведено от Danfoss Drives.

  По какво се различава Danfoss Drives останалите производители на задвижвания?

  Един конкретен пример за разликите между нас и конкурентите ни е, че осигуряваме взаимна независимост на електродвигателите и системите. Danfoss Drives не зависят от системите за управление и технологията на електродвигателите. Тази свобода позволява да изберете най-подходящия за вашето приложение електродвигател, с желаната технология и от предпочитания производител, за да си гарантирате топ производителност и оптимизирано потребление на енергия. Правилно избраното задвижване и оптимизирането на цялата ви система генерира потенциал за пестене на енергия до 60%.

  С помощта на функцията за автоматична адаптация на електродвигателя AC задвижванията на Danfoss могат за по-малко от три секунди да се конфигурират за управление на работата на всеки стандартен асинхронен (IM) електродвигател, електродвигател с постоянен магнит (PM) или синхронен индукторен двигател. Автоматичната адаптация към мотора може да се използва и когато електродвигателят е в покой. А тъй като не създава въртящ момент към вала, може да се реализира и на електромотор, който вече е монтиран.

  Когато всички електродвигатели се управляват от едно и също задвижване, операторите могат да използват единен потребителски и системен интерфейс, едни и същи разширения и една и съща доказана, надеждна технология за целия мощностен диапазон. По този начин се спестява време за пускане в действие и разходи за обучение, улеснява се поддръжката и се намалява до минимум нуждата от запасни резервни части. 

  Научете повече за взаимната независимост на електродвигателя и системата, като изгледате това видео.
 • Да осигурим по-устойчив свят и бит

  AC задвижването е устройство, което служи за управляване на скоростта на даден електродвигател с цел: 

  • по-добро управление на процеси
  • намаляване на потреблението на енергия и ефективно генериране на енергия
  • намаляване на механичното напрежение върху приложенията за управление на електродвигатели
  • оптимизиране на експлоатацията на различни приложения, използващи електродвигатели
  Задвижванията могат да се използват също така и за преобразуване на енергия от естествени и подновими източници като слънцето, вятъра и вълните, както и за преноса на тази енергия към електрическата мрежа или използването ѝ за местно консумиране. В хибридните технологии AC задвижванията се използват за комбиниране на конвенционални енергийни източници и енергохранилища за създаване на тотални решения за управление на енергия.

   

  AC задвижванията са известни под редица други имена: задвижване с регулируема скорост, задвижване с регулируема честота, задвижване с променлива честота, задвижване с променлива скорост, честотен преобразувател, инвертор, мощностен преобразувател и др.

  Знаете ли, че?

  • Развиващите се икономики допринасят за увеличението на потреблението на енергия
  • 20% от световното потребление на енергия е за електроенергия
  • 40% от електроенергията се използва от електродвигатели
  • 75% AC задвижванията се използват при помпи и вентилатори
  • Глобалното потребление на електроенергия може да се намали до 10%, ако AC задвижванията се използват във всички подходящи приложения
  Нуждата от съхраняване на енергия с цел предпазване на околната среда е ключов мотив за разработването на устройства за управление на скоростта, а AC задвижванията осигуряват оптимален метод за управление на скоростта на електродвигателите съобразно потребността от натоварване. Дори малките промени в скоростта на електродвигателите може да произведе големи промени в потреблението на енергия. 
   
  AC задвижванията са добре скрити, но въпреки това играят важна и много необходима роля в модерния бит, като правят света и условията на живот по-устойчиви.

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/home/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }